Icon
Icons

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inkubator pszczelarstwa

W PSZCZELEJ WOLI

Najnowsze aktualności

Pszczoły w czasach epidemii koronawirusa

Wiosna to niezwykły czas w pasiece, bowiem wraz z budzącą się do życia przyrodą w ulu rozpoczyna się intensywna praca. Pszczoły po pierwszym oblocie wiosennym zabierają się za porządkowanie ula...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i chwil pełnych wiary, nadziei i miłości...

PIERWSZY W POLSCE INKUBATOR PSZCZELARSKI

Zorganizowany i udostępniany przez Powiat Lubelski – Inkubator Pszczelarstwa to pierwsze na Lubelszczyźnie miejsce, w którym pszczelarze, korzystając z bogato wyposażonej linii technologicznej, mogą dokonać przetwórstwa miodów własnej produkcji. Obiekt znajduje się w Pszczelej Woli, na terenie Technikum Pszczelarskiego, będącego znanym w  Polsce i  Europie ośrodkiem edukacji i praktyki pszczelarskiej. Inkubator powstał dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DLA ROLNIKOW I PSZCZELARZY

Jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym i usługowym tworzącym oraz wdrażającym innowacyjne rozwiązania naukowe i techniczne w dziedzinie pszczelarstwa. Inkubator Pszczelarstwa umożliwia rolnikom i pszczelarzom wykonanie oraz sprzedaż własnych produktów na bazie miodu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Pszczelarz

ODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE DLA PRZETWARZANIA MIODU

Stanowi to znakomite wyjście naprzeciw potrzebom początkujących pszczelarzy, dla których jedną z barier jest konieczność zgromadzenia odpowiedniego wyposażenia, niezbędnego w procesach przetwarzania miodu. Dzięki gwarancji wysokiego poziomu higieny – produkt, który będzie wytworzony w inkubatorze będzie bezpieczny pod względem sanitarnym i gotowy do sprzedaży.

O inkubatorze

Klienci Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia Inkubatora ponosząc jedynie koszty eksploatacyjne. Użytkownicy samodzielnie będą przetwarzali żywność, korzystając z usługi udostępnienia powierzchni i urządzeń Inkubatora. Przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni z obsługi udostępnianych urządzeń przez osobę sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Inkubator posiada niezbędne atesty i pozwolenia odpowiednich służb, z których mogą korzystać użytkownicy, chcący sprzedać swoje produkty jako bezpieczne pod względem sanitarnym i higienicznym.

Inkubator jest też miejscem, gdzie można skorzystać z doradztwa w zakresie technologii przetwórstwa miodu oraz w zakresie pszczelnictwa. Ponadto będzie to obszar spotkań i wymiany doświadczeń między pszczelarzami i producentami.
Oferta Inkubatora skierowana jest do producentów i amatorów produktów pszczelich z terenu całej Polski.

Od początku swojego powstania Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w środowiskach producentów miodu zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki temu wpływa na kreowanie przyszłości pszczelarstwa i jest jednym z elementów budujących wysoką markę Powiatu Lubelskiego i Lubelszczyzny.

icon

Udostępnianie linii technologicznej

PRZETWÓRSTWA MIODU

W ramach tej usługi możliwe będzie, przy pomocy specjalistycznych urządzeń, wykonanie następujących czynności obróbki miodu:

 • Odsklepianie

  usuwanie cienkiej warstwy wosku z ramek, pod którą zgromadzony jest miód w stanie gotowym do zebrania

 • Odwirowywanie

  gdy plastry w ulu są pełne miodu, nadchodzi czas na wirowanie go z plastrów. Umieszcza się je po kolei w miodarce, którą następnie wprawiamy w ruch.

 • Kremowanie

  proces nadawania miodom jednolitej konsystencji, eliminacja z miodu wyczuwalnych grudek

 • Dekrystalizacja

  proces dekrystalizacji miodu pszczelego polega na przemianie krupca (faza stała), w patokę (fazę ciekłą) pod wpływem ogrzewania.

 • Konfekcjonowanie

  konfekcjonowanie miodu jest wieloetapowym procesem. Etapy tego procesu to: rozlew miodu do dużych pojemników a następnie dekrystalizacja miodu w dużych pojemnikach i rozlewanie do mniejszych detalicznych opakowań.

icon

Udostępnianie przestrzeni i środków edukacyjnych

DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i technologie część edukacyjno szkoleniowa udostępniana jest podmiotom zewnętrznym: producentom, wytwórcom, rolnikom, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym do organizowania szkoleń, prelekcji, pokazów, degustacji itp.

Sala szkoleniowa połączona jest z tzw. korytarzem edukacyjnym, czyli całkowicie przeszklonym, biegnącym wzdłuż pomieszczeń produkcyjnych korytarzem, umożliwiającym obserwację prac prowadzonych w inkubatorze. Część szkoleniowa wraz z korytarzem edukacyjnym stanowi również unikalną wartość dydaktyczną dla szkół i przedszkoli.

icon

Udostępnianie Inkubatora do celów edukacyjnych

DLA PODMIOTÓW KSZTAŁCĄCYCH W DZIEDZINIE PSZCZELARSTWA

Obiekt jest przeznaczony do nauki zawodu oraz procesów egzaminacyjnych realizowanych przez Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli. Może być udostępniany innym podmiotom kształcącym i egzaminującym w dziedzinie pszczelarstwa.

Pszczelarstwo
icon

Udostępnianie pomieszczenia do wyrobu potraw kulinarnych

DO PROWADZENIA WARSZTATÓW

Ta wyodrębniona część Inkubatora Pszczelarstwa stanowi idealne miejsce do prowadzenia warsztatów przez lokalne organizacje nie posiadające zaplecza kuchennego. Możliwość wypieku „Całusków Pszczelowolskich”, wyrobu znajdującego się na Liście Produktów Tradycyjnych to doskonała forma organizacji warsztatów kulinarnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Potrawy kulinarni

Udostępnianie turystom

GRUPOM WYCIECZKOWYM ORAZ TURYSTOM INDYWIDUALNYM

Oddawana zwiedzającym przestrzeń pozwala poznać tradycję i współczesność pszczelarstwa jako bogatej i różnorodnej dziedziny działalności gospodarczej. Przybliża procesy wytwarzania i wykorzystania wyrobów powstających dzięki przetworzeniu miodu.

Turystyka
icon

Udostępnianie przestrzeni do prac badawczych

NAUKOWYCH, ROZWOJOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH

Inkubator stanowi miejsce dedykowane praktykom i teoretykom zajmującym się gospodarką pasieczną oraz rozwojem szeroko pojętego pszczelarstwa. Jest soczewką współpracy środowisk naukowych i badawczych z producentami i odbiorcami wyrobów pszczelarskich. Stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy, produktów i technologii.

Wyposażenie
icon

Działalność wydawnicza i konferencyjna

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z TWÓRCAMI I PRODUCENTAMI

Inkubator współpracuje z twórcami, producentami i wydawcami materiałów edukacyjnych. Udostępnia przestrzeń do realizacji autorskich projektów twórczych. Organizuje spotkania oraz wydarzenia tematyczne.

Konferencyje

Informacja dla Gmin, instytucji samorządowych, organizacji społecznych i osób z terenu Powiatu Lubelskiego.

Z satysfakcją chcemy poinformować, że Powiat Lubelski – beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował projekt pod nazwą „ Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli”.

Operacja w ramach poddziałania – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem  4.2.1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Celem końcowym operacji jest wsparcie lokalnych producentów żywności w drodze do profesjonalnej działalności przetwórczej. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie i wyposażenie obiektu będącego zakładem przetwórstwa miodu i produkcji żywności na bazie miodu, który będzie udostępniany lokalnym producentom miodu i wyrobów dla których miód i produkty pochodne stanowią bazę do ich wytwarzania.

Oprócz działalności podstawowej Inkubator Pszczelarstwa będzie pełnił funkcje  ośrodka edukacyjnego i szkoleniowego rozwijającego wiedzę na temat pszczelarstwa i dziedzin pokrewnych.

Z Inkubatora będą korzystali uczniowie, studenci oraz osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie.

Inkubator będzie udostępniany również do zwiedzania przez zorganizowane grupy i osoby indywidualne.

Przestrzeń Inkubatora będzie stanowiła również obiekt reprezentacyjny służący do promocji Województwa Lubelskiego, Powiatu Lubelskiego , Programu PROW na lata 2014-2020 oraz inicjatywy LEADER.

W celu nawiązania współpracy udostępniamy Państwu dane adresowe Inkubatora. Urzędy Gmin z terenu Powiatu Lubelskiego prosimy o zamieszczenie na własnych stronach internetowych informacji i odnośników do strony:  www.inkubator.powiat.lublin.pl