ozdobna ikona - mikroskop

Udostępnianie przestrzeni do prac badawczych

NAUKOWYCH, ROZWOJOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH

Inkubator stanowi miejsce dedykowane praktykom i teoretykom zajmującym się gospodarką pasieczną oraz rozwojem szeroko pojętego pszczelarstwa. Jest soczewką współpracy środowisk naukowych i badawczych z producentami i odbiorcami wyrobów pszczelarskich. Stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy, produktów i technologii.

Wyposażenie