ozdobna ikona

Istotne informacje

Klienci Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia Inkubatora ponosząc jedynie koszty eksploatacyjne. Użytkownicy samodzielnie będą przetwarzali żywność, korzystając z usługi udostępnienia powierzchni i urządzeń Inkubatora. Przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni z obsługi udostępnianych urządzeń przez osobę sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Inkubator posiada niezbędne atesty i pozwolenia odpowiednich służb, z których mogą korzystać użytkownicy, chcący sprzedać swoje produkty jako bezpieczne pod względem sanitarnym i higienicznym.

Inkubator jest też miejscem, gdzie można skorzystać z doradztwa w zakresie technologii przetwórstwa miodu oraz w zakresie pszczelnictwa. Ponadto będzie to obszar spotkań i wymiany doświadczeń między pszczelarzami i producentami.
Oferta Inkubatora skierowana jest do producentów i amatorów produktów pszczelich z terenu całej Polski.

Od początku swojego powstania Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w środowiskach producentów miodu zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki temu wpływa na kreowanie przyszłości pszczelarstwa i jest jednym z elementów budujących wysoką markę Powiatu Lubelskiego i Lubelszczyzny.