ozdobna ikona - certyfikat

Udostępnianie Inkubatora do celów edukacyjnych

DLA PODMIOTÓW KSZTAŁCĄCYCH W DZIEDZINIE PSZCZELARSTWA

Obiekt jest przeznaczony do nauki zawodu oraz procesów egzaminacyjnych realizowanych przez Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli. Może być udostępniany innym podmiotom kształcącym i egzaminującym w dziedzinie pszczelarstwa.

Pszczelarstwo