Pszczoły w czasach epidemii koronawirusa

Wiosna to niezwykły czas w pasiece, bowiem wraz z budzącą się do życia przyrodą w ulu rozpoczyna się intensywna praca. Pszczoły po pierwszym oblocie wiosennym zabierają się za porządkowanie ula, pozbywają się martwych towarzyszek, oraz zaczynają przynosić wodę i pyłek. Na plastrach również rozpoczyna się praca, matka zaczyna składać jajeczka, a pszczoły karmicielki żywią młode larwy.

W tym też czasie pszczelarze przygotowują pasieki do nowego sezonu, szczególnie że z niepewnością oczekują na to co zastaną w ulu po zimowli. Bywają lata kiedy pasieka w okresie wiosennym jest w złej kondycji zdrowotnej, jest osłabiona lub nawet pszczołom nie udało się przetrwać zimy. Najwięcej informacji można zebrać obserwują rodzinę pszczelą, dlatego bardzo ważną czynnością jest główny przegląd wiosenny. Pszczelarz wówczas dokonuje oceny kondycji rodzin pszczelich i podejmuje odpowiednie kroki.

Wiosna w tym roku towarzyszy nam w cieniu epidemii koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów musimy zastosować się do pewnych ograniczeń, nakazów i zakazów, m.in. do ograniczenia przemieszczania się. Czy zakaz ten dotyczy również pszczelarzy? Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi Polski Związek Pszczelarski, który zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie działalności pszczelarskiej. Na stronie internetowej PZP przypomina, że pszczelarstwo jest działem rolnictwa i pszczelarz, podobnie jak rolnik ma obowiązek i prawo opiekować się własną pasieką. Pszczelarz, który posiada pasiekę poza miejscem zamieszkania, a więc musi do niej dojechać, traktowany jest jak osoba idąca do pracy. PZP zaleca, aby przemieszczający się pszczelarze posiadali aktualne zaświadczenie weterynaryjne o posiadaniu pasieki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego apelujemy, aby przy przemieszczaniu się do pasiek zachować wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa i nie nadużywać tej możliwości do innych celów poza wykonaniem niezbędnej pracy w pasiekach!

– Czytamy w komunikacie PZP

W piśmie skierowanym z MRiRW do Polskiego Związku Pszczelarskiego jest też mowa o pszczelarzach odbywających kwarantannę. Takie osoby powinny zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w celu uzgodnienia możliwości skrócenia lub zwolnienia z obowiązku kwarantanny.

Podsumowując, w coraz cieplejsze kwietniowe dni, pszczelarze mają obowiązek zająć się swoimi pasiekami, również tymi do których trzeba dojechać, ale jednocześnie muszą pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, tak aby nie narażać siebie i innych.