Sklep

Usługi i produkty oferowane przez Inkubator Pszczelarstwa można nabyć korzystając z platformy marketplace Lokalneo.pl. Platforma ta zapewnia realizację płatności online i zawiera dokładny opis oferty Inkubatora.
Zachęcamy jednocześnie producentów korzystających z usług Inkubatora Pszczelarstwa do rozszerzenia kanałów sprzedaży o sprzedaż prowadzoną on-line. Lokalneo.pl jako platforma produktów lokalnych oferuje każdemu sprzedającemu możliwość bezpłatnego utworzenia dedykowanego profilu sprzedawcy na platformie sprzedażowej i uruchomienia procesu sprzedaży w kilku prostych krokach.

słoik miodu