Delegacja z Małopolskiego Związku Pszczelarzy

W dniu 21 czerwca w Inkubatorze Przetwórstwa Produktów Pszczelich gościliśmy delegacje z Małopolskiego Związku Pszczelarzy.

Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z pszczelarstwem oraz zapoznanie się z innowacyjnym projektem – pierwszym w Polsce Inkubatorem Pszczelarskim.

Rozmowy koncentrowały się na omówieniu aktualnych wyzwań i problemów, z jakimi boryka się branża pszczelarska, jak również na możliwościach współpracy między Małopolskim Związkiem Pszczelarzy a lokalnymi instytucjami. Głównym punktem programu było zwiedzanie Inkubatora Pszczelarskiego, który zapewnia niezwykłą platformę dla rozwoju pszczelarstwa.